028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI NĂM 2023 – PHẦN THI LÝ THUYẾT

Sáng ngày 19/4, 236 thí sinh của Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 đã hoàn thành phần thi lý thuyết với thời gian làm bài 180 phút.

Các thí sinh tham dự Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 trong ngày thi Lý thuyết
Các thí sinh tham dự Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 trong ngày thi Lý thuyết

 

Từ rất sớm, các thí sinh của 48 Đoàn dự thi đến từ 35 Học viện, trường Đại học đã đến điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi Lý thuyết.
Các thí sinh di chuyển vào khu vực thi Lý thuyết
Các thí sinh di chuyển vào khu vực thi Lý thuyết

 

Các Đoàn dự thi di chuyển vào khu vực thi Lý thuyết
Các Đoàn dự thi di chuyển vào khu vực thi Lý thuyết

 

Các thí sinh ổn định trong phòng thi Lý thuyết
Các thí sinh ổn định trong phòng thi Lý thuyết   

Nội dung phần thi lý thuyết:

Bảng A: nội dung bao gồm các lĩnh vực Hóa vô cơ, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Hóa học xanh và Hóa hữu cơ.

Bảng B: nội dung bao gồm các lĩnh vực Hóa vô cơ, Hóa đại cương, Hóa học xanh.

Bảng C: nội dung bao gồm các lĩnh vực Hóa đại cương, Hóa học xanh.

Thí sinh Nguyễn Đình Bảo đến từ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG – HCM là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Đình Bảo cho biết bạn khá tự tin với phần làm bài của mình.

Thí sinh Nguyễn Đình Bảo đến từ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG - HCM là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.
Thí sinh Nguyễn Đình Bảo đến từ Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG – HCM là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.

 

Nhằm động viên tinh thần cho các thí sinh, BTC đã bố trí các tình nguyện viên dẫn đoàn đón các thí sinh ra khỏi phòng thi.

Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi
Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi
Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi
Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi

Chúc mừng tất cả các bạn đã đi được 1/2 chặng đường của Hội thi năm nay.

Chúc các bạn thật bình tĩnh, tự tin để vượt qua phần thi cuối cùng – phần thi Thực hành ngày mai.
 
Các thí sinh trao đổi sau phần thi Lý thuyết
Các thí sinh trao đổi sau phần thi Lý thuyết