028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI NĂM 2023 – PHẦN THI THỰC HÀNH

Sáng ngày 20/4, 236 thí sinh của Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023 đã hoàn thành phần thi Thực hành với thời gian làm bài 180 phút.

Các thí sinh hoàn thành phần thi Thực hành và di chuyển ra khỏi khu vực thi
Các thí sinh hoàn thành phần thi Thực hành và di chuyển ra khỏi khu vực thi

 

Tiến vào những ngày cuối cùng của Hội thi, các thí sinh đã bình tĩnh và tự tin hơn. Các thí sinh của 48 Đoàn dự thi đến từ 35 học viện đã đến địa điểm thi từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi này.

Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành
Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành

 

Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành
Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành

 

Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành
Các đội dự thi trước giờ thi Thực hành

 

Các thầy cô giám thị sẵn sàng cho phần thi Thực hành
Các thầy cô giám thị sẵn sàng cho phần thi Thực hành

 

Nội dung bài thi Thực hành:
Bảng A: Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 trong 2 bài: Hóa hữu cơ (điều chế acetanilide); hoặc Hóa vô cơ (điều chế muối Mohr).
Bảng B: Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 trong 2 bài: Nhiệt động của quá trình hòa tan borax, hoặc Khảo sát tốc độ phản ứng hydrogen peroxide với KI.
Bảng C: Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 trong 2 bài: Xác định nồng độ acid acetic trong giấm ăn; hoặc Xác định nồng độ hydrogen peroxide trong nước oxy già.

Thí sinh chia sẻ về phần thi Thực hành
Thí sinh chia sẻ về phần thi Thực hành

 

Phần thi Thực hành cũng là phần thi cuối cùng của Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc lần thứ XI – Năm 2023, chính thức khép lại 2 ngày thi đầy cam go. Ban chỉ đạo, ban tổ chức xin chúc mừng tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình!

Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi
Lực lượng tình nguyện viên đón các đoàn dự thi