028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

TÀI TRỢ ĐỒNG – CÔNG TY SCIEX

👨‍🔬 Những tiến bộ về sức khỏe con người phụ thuộc vào sức mạnh của Khoa học chính xác.
 
👨‍🔬 Tại SCIEX, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các giải pháp để phát hiện và định lượng chính xác các phân tử, giúp khách hàng của chúng tôi để bảo vệ, nâng cao sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người.
 
📈 SCIEX đã dẫn đầu lĩnh vực Khối phổ trong 50 năm. Kể từ thời điểm ra mắt hệ thống ba tứ cực thương mại đầu tiên vào năm 1981, chúng tôi đã phát triển các công nghệ và giải pháp đột phá có ảnh hưởng đến kết quả và nghiên cứu thay đổi cuộc sống.
 
✨Ngày nay, với tư cách là một thành viên của gia đình Danaher gồm các nhà đổi mới công nghệ và khoa học đời sống toàn cầu, chúng tôi tiếp tục đi tiên phong trong các giải pháp mạnh mẽ về Khối phổ và Điện di mao quản. Chúng tôi không chỉ phát triển sản phẩm. Chính những gì chúng tôi làm cùng với khách hàng đã tạo nên sự khác biệt của chúng tôi. Đó là lý do tại sao hàng nghìn chuyên gia khoa học đời sống trên khắp thế giới chọn SCIEX để nhận được câu trả lời mà họ có thể tin tưởng nhằm cung cấp thông tin chính xác hơn cho các quyết định quan trọng. Quyết định tác động tích cực đến cuộc sống.
——————–
✨Thông tin liên hệ:
🌐  Website: https://sciex.com/
🆕Fanpage: Sắc ký, Khối phổ và Ứng dụng – SCIEX
✉️Email: Brian.tran@sciex.com