028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
028-38355270 olympichoahocXI@hcmus.edu.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Home Page

THÔNG BÁO SỐ 7 – HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và các hoạt động đã trở lại bình thường, sau khi trao đổi và xin ý kiến của Hội Hóa học Việt Nam, Ban tổ chức thông báo đến các trường thời gian tổ chức lại Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 04 năm 2023 theo lịch trình cụ thể như sau:

THÔNG BÁO SỐ 4 – HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC, LẦN THỨ XI NĂM 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19); sau khi trao đổi và xin ý kiến của Hội Hóa học Việt Nam, Ban chỉ đạo Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc thông báo dời thời gian tổ chức nhằm đảm bảo phòng chống dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng và đảm bảo sức khỏe cho thành viên các đoàn dự thi.

Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-2019) gây ra, Ban chỉ đạo Hội thi thông báo tạm hoãn Hội thi Olympic Hóa học nhằm đảm bảo phòng chống dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc sẽ được dời đến thời điểm phù hợp hơn (BTC sẽ thông báo thời gian chi tiết sau).